Regels en Afspraken

Algemeen
Als je bij de Mafeking komt, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Wat hiervoor op de site is beschreven, geeft een eerste indruk van wat de Mafekinggroep doet en te bieden heeft. Als nieuwkomer zal er heel wat op je af komen,er zijn wat regeltjes om je aan te houden, je krijgt een uniform, je wordt geïnstalleerd enz. Hieronder wordt kort uitgelegd waar je zoal mee te maken gaat krijgen.

Op de Mafeking gelden bepaalde regels en afspraken. Het is belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is.
Voordat een dolfijn/orka’s/ zeeverkenner lid kan worden van de Mafekinggroep moet hij/zij:

 • in bezit zijn van minimaal zwemdiploma’s A en B (bezig met B voor de Dolfijnen);
 • minimaal 7 jaar .

Als we het water opgaan is het voor iedereen verboden laarzen te dragen. Hiermee kun je haast niet boven water blijven als je overboord valt.

Drugs- en alcoholbeleid
Voor alle leden van Mafeking geldt een drugsverbod. Het is niet toegestaan om tijdens deelname aan een Mafeking activiteit in het bezit te zijn van drugs, drugs te gebruiken of drugs in het lichaam te hebben.

Voor dolfijnen, orka’s en zeeverkenners van de Mafeking is het niet toegestaan om in het bezit te zijn van alcohol, alcohol te drinken, of in beschonken toestand aanwezig te zijn.

In de jaarvergadering van 2000 is, met goedkeuring van alle toen aanwezige ouders, een fouilleer- en tassendoorzoekregel opgesteld;

Als de leiding een scout ervan verdenkt alcohol, gestolen artikelen of drugs bij zich te hebben, mogen zij zijn/ haar tas(sen) doorzoeken en de betreffende scout fouilleren.

Regels op de Steur
Op de Steur gelden de volgende regels:

 • Niet op gelakte delen lopen
 • Tijdens het varen niet in de gangboorden
 • Stuurhut en roef zijn voor de bemanning/leiding
 • Geen toegang tot de machinekamers
 • Niet aan de ankerlieren komen
 • Onnodig luiden van de bel is niet toegestaan
 • Niet op de trappen zitten of blijven staan
 • Rookverbod in living en slaapruimte
 • Overdag niet op de bedden liggen
 • Geen overbodige waterverspilling