Zeeverkenners (12-17 jaar)

‘Zeeverkenners’ is een speltak (onderdeel) van de Mafekinggroep. De zeeverkenners zijn jongens en meisjes en de leeftijd van 12 tot 17 jaar.

De Mafekinggroep heeft plaats voor 30 zeeverkenners. Die 30 verkenners worden onderverdeeld in 5 groepen, bakken genaamd.

Aan het hoofd van elke bak staat een bootsman. Die is in het bezit van een roei- en zeilbrevet (een CWO-diploma) en een aantal jaren ervaring binnen de Mafekinggroep. De bootsman leidt zijn bak door het programma van de Mafeking heen en brengt zijn baks-leden verschillende vaardigheden bij.

Binnen een bak bestaan verschillende rangen. In principe verschuiven de baksleden steeds een rang op naarmate ze ouder en vaardiger worden, en als er een plaats vrijkomt boven hen (het ‘doorschuifsysteem’). Op het moment dat er geen bootsman is, neemt de leiding de taak over.