Uniform en installatie

Het uniform
Zoals een voetballer een voetbaltenue draagt, draagt iemand die bij Scouting zit een uniform. Op de Mafekinggroep dragen we een uniformblouse met een groepsdas. Deze blauwe blouse bevat een aantal insignes waaraan af te lezen is bij welke groep en bak de waterscout hoort, aan welke speltak hij/zij deelneemt, welke brevetten hij/zij behaalt heeft etc. Elke scoutinggroep draagt een andere groepsdas (een soort zakdoek die je om je hals doet).

De Mafekinggroep draagt een grijze das met een bruin middenstuk. Voor de blauwe blouse moet een waterscout zelf zorgen. De eerste insignes en de das krijgt hij/zij bij de installatie.

De installatie
Als een dolfijn, orka of zeeverkenner een tijdje heeft meegedraaid bij de waterscouts kan hij/zij geïnstalleerd worden. Dit houdt in dat hij/zij officieel bij de Mafekinggroep hoort. Het installeren gebeurt éénmaal per jaar en wel in het winterseizoen tijdens de ouderavond. Om geïnstalleerd te kunnen worden moet je wel aan enige voorwaarden met betrekking tot Scouting voldoen. Voor elke speltak is er een belofte die door je schipper wordt opgezegd en die je alleen na hoeft te zeggen. De wet daarentegen moet je uit je hoofd te leren. Als uw kind geïnstalleerd gaat worden, hoort u dit van de leiding.

Tijdens de ouderavond wordt je samen met alle andere kinderen die ook geïnstalleerd moeten worden naar voren geroepen. De schipper staat voor bij de vlag. Je legt met zijn allen je hand op de vlag legt de belofte af. Dit is niet zo moeilijk omdat de schipper hem hardop, zin voor zin voorzegt, en dan hoef je dat alleen maar te herhalen. Daarna krijg je van de schipper je installatieteken, het naambandje van de Mafekinggroep en de groepsdas en de bakslinten (= linten waardoor je kunt zien in welke bak je zit) of vinteken (insigne waardoor je kunt zien bij welke vin je hoort) of orkateken.

Nu ben je geïnstalleerd en een officieel lid van waterscoutinggroep Mafeking en van Scouting Nederland.