Bestuur en Leiding

Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit een groepsvoorzitter, secretaris, en penningmeester. Het bestuur van de vereniging wordt verder aangevuld met een groepsbegeleider en een praktijkbegeleidster.
Enkele malen per jaar komt het verenigingsbestuur, samen met de leiding van de verschillende speltakken en de oudercommissie, bijeen om de stand van zaken met betrekking tot de groep te bespreken.
Dit noemen we de groepsraad.

Leiding
De leiding van de dolfijnen, de orka’s en de zeeverkenners (3 verschillende speltakken) dragen de verantwoordelijkheid over deze groepen. Zij leiden en begeleiden, maken programma’s, houden toezicht op de uitvoering van activiteiten enzovoorts.

Team Steur
Onder deze groep vallen de leden die zorg dragen voor het varen en onderhouden van het wachtschip De Steur.

Overigen
Naast de bovengenoemde onderdelen lopen er nog meer mensen rond bij de Mafekinggroep. We beschikken over een aantal machinisten die zorgen dat het motorisch gedeelte van wachtschip m.s. De Steur in orde is en blijft. Oud-leden of mensen die de Mafekinggroep een warm hart toedragen vormen de ondersteunende leden.