Bestuur en Leiding

Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit een groepsvoorzitter, secretaris, en penningmeester. Het bestuur van de vereniging wordt verder aangevuld met een groepsbegeleider en een praktijkbegeleidster.
Enkele malen per jaar komt het verenigingsbestuur, samen met de leiding van de verschillende speltakken, bijeen om de stand van zaken met betrekking tot de groep te bespreken.
Dit noemen we de groepsraad.

Leiding
De leiding van de dolfijnen, de orka’s en de zeeverkenners (3 verschillende speltakken) dragen de verantwoordelijkheid over deze groepen. Zij leiden en begeleiden, maken programma’s, houden toezicht op de uitvoering van activiteiten enzovoorts.

Team Steur
Onder deze groep vallen de leden die zorg dragen voor het varen en onderhouden van het wachtschip De Steur. Ons schip is al meer dan 100 jaar oud en heeft daardoor veel liefde en aandacht nodig om te blijven varen. Dit team draagt actief zorg voor het schip en beschikt over zelf opgeleide schippers / machinisten.

Overigen
Naast de bovengenoemde onderdelen lopen er nog meer mensen rond bij Waterscouts Mafeking. Zo hebben wij vrijwilligers, die zich bezig houden met de PR van de groep en mensen die jaarlijks helpen bij een activiteit, zoals de oliebollen actie of de opendag. Verder zijn er mensen en oud-leden die de Mafeking een warm hart toedragen en jaarlijks bijdragen onder de groep ‘Vrienden van de Mafeking’.